Portraits 29837

Fang Fang kínai

Nem
Életrajz

Producer 17

Shuo Ying Xiong Shei Shi Ying Xiong (2022–2022)
Heroes / Say Hero Who is Hero · 说英雄谁是英雄
Liang Yan Xie Yi (2021–2021)
Lie to Love · 良言写意
Ni Shi Wo De Rong Yao (2021–2021)
You Are My Glory · 你是我的荣耀
Chang Ge Xing (2021–2021)
The Long Ballad / Princess Changge / Song of the Long March · 长歌行
Sheng Tang Gong Lue (2021–2021)
Ode to Daughter of Great Tang / Court Lady · 大唐女儿行
Shi Guo Qian Jiao (2020–2020)
Legend of Two Sisters In the Chaos · 十国千娇
Qie Ting Feng Ming (2020–2020)
Dance of the Phoenix · 且听凤鸣
Bi An Hua (2020–2020)
Beautiful Reborn Flower · 彼岸花
Chang An Shao Nian Xing (2020–2020)
The Chang'an Youth · 长安少年行
Quan Zhi Gao Shou (2019–2019)
The King’s Avatar · 电视剧全职高手 / Dian Shi Ju Quan Zhi Gao Shou / 全职高手
Feng Yi (2019–2019)
Legend of the Phoenix · 凤弈
Jie Ai: Qian Sui Da Ren De Chu Lian (2018–2018)
The Love Knot: His Excellency's First Love / Moonshine and Valentine · 结爱·千岁大人的初恋
Ni Xi Zhi Xing Tu Cui Can (2017–2017)
Stairway to Stardom / Super Star: The Counter Attack Star Shine / Counterattack Star Way / The Way Of The Star · 逆袭之星途璀璨
Gui Cui Deng Zhi Jing Jue Gu Cheng (2016–2017)
Candle in the Tomb · 鬼吹灯之精绝古城
Jiuzhou tiankong cheng (2016–2016)
Novoland: The Castle in the Sky · 九州天空城
Gong Zi Bu Ke Qiu
Catch Up My Prince · 公子不可逑
Chun Gui Meng Li Ren
Romance of a Twin Flower · 春闺梦里人