Felhasználási feltételek

A Snitt (snitt.hu) szolgáltatást a Szupernap Bt. mint Szolgáltató működteti, a Szolgáltatás használatával te mint Felhasználó elfogadod az alábbi feltételeket.

1. A Felhasználónak a regisztráció során meg kell adnia valódi nevét és használatában lévő emailcímét, és ezeket aktualizálnia kell. A Szolgáltató személyazonosító igazolvány digitális másolatának bekérésével ellenőrizheti az adat helyességét. Amennyiben a felhasználó még nem töltötte be a 16. életévét, úgy születési dátumát is kötelező megadnia, illetve szülői engedélyt is be kell szerezni.

2. Magánszemély csak egy magánprofilt hozhat létre, nem magánszemély csak szervezeti profilt hozhat létre, a Szolgáltatónak jogában áll a profilok típusának megváltoztatása. A Szolgáltató bármely felhasználónevet szabadon megváltoztathat.

3. A Felhasználó bármikor felhagyhat a Szolgáltatás használatával, de biztonsági okokból profilja csak 15 nap után lesz törölve, ha ez idő alatt a Felhasználó bejelentkezik a rendszerbe, a profilja helyreáll. A Szolgáltató előzetes értesítés és indoklás nélkül korlátozhatja vagy törölheti a Felhasználó profilját, és megtagadhatja számára a Szolgáltatás további nyújtását.

4. A Felhasználó díjmentesen engedélyezi, hogy tartalmait a Szolgáltató tetszőleges felületen megjelenítse, illetve erre harmadik félnek további engedélyt adjon, és ez az engedély nem szűnik meg automatikusan a Felhasználó profiljának törlésével. A Szolgáltató dönthet arról, hogy a Felhasználó tartalmait hol jeleníti meg, illetve azokat észszerű mértékben módosíthatja, törölheti, illetve felszólíthatja a Felhasználót annak módosítására, valamint átruházhatja másik tag számára.

5. A Felhasználó vállalja, hogy a Szolgáltatás használata során betartja az Irányelveket.

6. A Felhasználó maga felel minden tevékenységért, amelyet a profiljával hajtanak végre, és felelősséget vállal minden tartalmáért. A Felhasználó vállalja, hogy kártalanítja a Szolgáltatót minden harmadik féltől származó igénnyel szemben, amely a Szolgáltatás használatával függ össze, és megtéríti a Szolgáltató ezzel kapcsolatos költségeit.

7. A Szolgáltató bármikor megváltoztathatja a Szolgáltatást, és kizár minden felelősséget a Szolgáltatásért.

8. A Szolgáltató jelen Felhasználási feltételeket bármikor egyoldalúan megváltoztathatja, erről a Szolgáltatáson keresztül értesíti a Felhasználót. Jelen szerződéssel kapcsolatos jogvita esetén a felek kikötik a Gödöllői Járásbíróság illetékességét.