Kuramitsu Yasuko

Forgatókönyvíró 6

Alice Határországban 2 (2022–2022)
Alice in Borderland 2 · 今際の国のアリス 2 (Imawa no Kuni no Arisu 2)
Junai Disonansu (2022–2022)
Love Dissonance / Pure Love Dissonance · 純愛ディソナンス
Rinko-san wa Shite Mitai (2021–2021)
Rinko Wants to Try, Rinko-san Wants to Try · 凛子さんはシてみたい
Alice Határországban (2020–2020)
Alice in Borderland · 今際の国のアリス (Imawa no Kuni no Arisu)
Keiji Yugami (2017–2017)
Detective Yugami · 刑事ゆがみ
Totsuzen desu ga, Ashita Kekkon Shimasu (2017–2017)
Everyone's Getting Married / It's Sudden, But Tomorrow We're Getting Married · 突然ですが、明日結婚します