Művészek szűrése: Cao Dun

Ai Shang Ni Zhi Yu Wo (2019–2019)
From Survivor to Healer · 爱上你治愈我
Chang An Shi Er Shi Chen (2019–2019)
The Longest Day in Chang'an · 长安十二时辰
Jiu Zhou – Hai Shang Mu Yun Ji (2017–2018)
Tribes and Empires: Storm of Prophecy · 九州海上牧云记