Művészek szűrése: Liu Yu Ning

Shuo Ying Xiong Shei Shi Ying Xiong (2022–)
Heroes / Say Hero Who is Hero · 说英雄谁是英雄
An Le Zhuan (2022–)
Legend of Anle / The Legend of Anle · 安乐传 / 安樂傳 (An Le Chuan) / 帝皇书 (Di Huang Shu)
Chang Ge Xing (2021–2021)
The Long Ballad / Princess Changge / Song of the Long March · 长歌行
Dao Mu Bi Ji Zhi Zhong Ji Bi Ji (2020–2021)
The Lost Tomb 3: Ultimate Chronicles / Ultimate Chronicles · Zhong Ji Bi Ji / 盗墓笔记:终极笔记 / 盗墓笔记之终极笔记
Zhong Guo Meng Zhi Sheng (2019–2020)
Our Song · 我们的歌 / 中国梦之声·我们的歌
Re Xie Shao Nian (2019–2019)
Hot Blooded Youth / The Files of Teenagers in the Concession · 热血少年