Művészek szűrése: Xu Minghao

Chao Yin Zhan Ji (2016–2016)
The Collaboration