Művészek szűrése: Wu Wei Jun

Ai Shang Liang Ge Wo (2014–2014)
Fall in Love with Me · 愛上兩個我
Zhe Li Fa Xian Ai (2008–2008)
Wish to See You Again · 这里发现爱