Portraits 41522

Alyssa Chia

1974. október 7. –

Nem

Szűrés

Szerepei 6

Anya, ne csináld! (2022–)
Mom, Don't Do That! · 媽,別鬧了!
Chen Ru-rong
Váratlan fordulatok (2021)
The Falls · 瀑布 (Pu Bu)
Pin Wen
Cheng Hua Shi Si Nian (2020–2020)
The Sleuth of Ming Dynasty · 成化十四年
Wan Zhen'er (Wan Gui Fei)
Wo Men Yu E De Ju Li (2019–2019)
The World Between Us / No Outsiders · 我們與惡的距離
Song Qiao An
Férfi a semmiben (2019–2019)
Nowhere Man · BARDO / 罪夢者
Jiang Jing Fang
First of May (2015)
17 years old · 五月一號 / 十七岁 / 5月一号
Wang Lei