Youku

An Le Zhuan (2023–)
Legend of Anle / The Legend of Anle · 安乐传 / 安樂傳 (An Le Chuan) / 帝皇书 (Di Huang Shu)
Bai Lian Cheng Shen (2022–)
Apotheosis · 百炼成神
Chi Dao (2022–)
Falling Into You · 炽道
Dang Ni Nian Shao Shi (2022–2022)
So Funny Youth · 当你年少时
Jing Cui Xian Zun (2022–2022)
The Tale of The Spirit Stone · 晶翠仙尊
Da Huo Ji Yu Gong Zhu Qun (2022–2022)
Lighter and Princess / The Lighter and the Princess' Gown / Lighter and Princess' Dress · 打火机与公主裙 / 打火機與公主裙
Qian Jin Ya Huan (2022–2022)
Maid's revenge · 千金丫环
Zhi Yong Gan De Ni (2022–2022)
To Be a Brave One / To the Brave You · 致勇敢的你
Chen Xiang Chong Hua (2022–)
Immortal Samsara: Part 2 / Agarwood Like Crumbs / Agarwood Like Chips · 沉香重华
Liang Ge Ren De Xiao Sen Lin (2022–)
A Romance of the Little Forest / Two People's Little Forest · 两个人的小森林