CTS

Kai Ai Li De Chi Chi (2012–2012)
Alice in Wonder City · 給愛麗絲的奇蹟
Hai Pai Tian Xin (2009–2010)
Hi My Sweetheart / Shanghai Sweetheart / Shanghai School Sweetheart / Shanghai Honey · 海派甜心
Ji Dao Xue Yuan (2006–2006)
Goku Dou High School · 極道學園
Zhan Shen (2004–2005)
Mars · 戰神
Hai Tun Wan Lian Ren (2003–2003)
A Promise of Love at the Dolphin Bay · 海豚灣戀人 / 海豚湾恋人
Ju Zi Jiang Nan Hai (2002–2002)
Marmalade Boy · 橘子醬男孩 /