Eiji Yoshikawa

Író 4

Zoku Miyamoto Musashi – Ichijou-ji no Kettou (1955)
Samurai II: Duel at Ichijoji Temple
Miyamoto Musashi (1954)
Samurai I: Musashi Miyamoto · 宮本武蔵