Chung Mong Hong

Rendező 2

Váratlan fordulatok (2021)
The Falls · 瀑布 (Pu Bu)
Yi lu shun feng (2016)
Godspeed · 一路順風

Forgatókönyvíró 2

Váratlan fordulatok (2021)
The Falls · 瀑布 (Pu Bu)
Yi lu shun feng (2016)
Godspeed · 一路順風

Operatőr 1

Yi lu shun feng (2016)
Godspeed · 一路順風