Three Giant Productions Co.

Pao mo zhi xia (2010–2010)
Summer's Desire · 泡沫之夏(Pao mo zhi xia)