Tencent Penguin Pictures

Wai Xing Nu Sheng Chai Xiao Qi 2 (2022–)
My Girlfriend is an Alien 2 / My Girlfriend is an Alien S2 / Alien Girl · 外星女生柴小七2
Yue Sheng Cang Hai (2022–)
Love Like the Galaxy / Love Like the Galaxy: Part 2 / Moon Ascending the Deep Sea · 月升沧海
Shen Yin Wangzuo (2022–)
Throne of Seal · 神印王座
Yan Yu Fu (2022–2022)
The Autumn Ballad · 嫣语赋
Hao Yi Xing (2022–)
Immortality / The Husky and His White Cat Shizun / · 皓衣行 / 天下谁人配白衣 / Tian Xia Shei Ren Pei Bai Yi / 二哈和他的白猫师尊 / Er Ha He Ta De Bai Mao Shi Zun
Dao Mu Bi Ji : Zhi Yun Ding Tian Gong (2021–2021)
The Lost Tomb 2: Heavenly Palace on the Clouds / The Lost Tomb 2: Explore With the Note · 云顶天宫 / 盗墓笔记之云顶天宫
Yan Gui Xi Chuang Yue, Ngaan Gwai Sai Cheung Yut (2021–2021)
Time Flies and You Are Here, Swallows Returning to the West Window · 雁归西窗月, 雁歸西窗月
Mo Dao Zu Shi: Wanjie Pian (2021–2021)
Grandmaster of Demonic Cultivation 3, The Founder of Diabolism 3 / Grandmaster of Demonic Cultivation: Final Arc · 魔道祖师 3 / 魔道祖师 完结篇
Jin Xin Si Yu (2021–2021)
The Sword and The Brocade · 锦心似玉
Chang Ge Xing (2021–2021)
The Long Ballad / Princess Changge / Song of the Long March · 长歌行