MM2 Entertainment

A Choo (2020)
打噴嚏 / Bu Dao Xia / Da Pei Ti / Wi De Qing Di Shi Chao Ren (不倒侠 打噴嚏 / 不倒侠 / 我的情敌是超人)
Yu Zhi Wei Lai (2020–2020)
Futmalls.com · 預支未來
Pee Nak (2019)
พี่นาค
Bi beishang geng beishang de gushi (2018)
More Than Blue · 比悲傷更悲傷的故事
Long Long Time Ago 2 (2016)
我们的故事2