Mango TV

Ling Yi Zhong Lan (2024–2024)
Reblooming Blue · 另一种蓝
Nan Xun (2024–2024)
Hard to Find · 难寻
Yu Feng Xing (2024–2024)
The Legend of Shen Li · 与凤行 / 本王在此 (Ben Wang Zai Ci) / 与凤行官微 (Yu Feng Xing Guan Wei)
19th Floor (2024–2024)
The Nineteenth Floor of Hell · 19层
Wo Men De Fan Yi Guan (2024–2024)
Our Interpreter / The Interpreter · 我们的翻译官
Yi Ai Wei Ying Fan Wai (2023)
Only for Love Special · 以爱为营 番外
Ai De Kan Tan Fa (2023–2023)
Exploration Method of Love / Secret / Modawi's Secret / White Lotus Is Not Good Enough · 爱的勘探法
Nan Peng You Dian Dang Xing (2023–2023)
Time Seems to Have Forgotten / Boyfriend Pawn Shop / Forgotten Times · 被遗忘的时光
Qi Miao Zheng Zai Shu Ru Zhong (2023–2023)
My Marvellous Fable · 夏日奇妙书
Mi Shi Da Tao Tuo 5 (2023–2023)
Great Escape Season 5 · 密室大逃脱 第五季