Linmon Pictures

Qian gu jue chen (2021–2021)
Ancient Love Poetry / The Legend of Gu and Jue / Gu Jue Zhuan · 千古玦尘 / 古玦传 / 千古珏尘 / 上古
Xiao Huan Xi (2019–2019)
A Little Reunion · 小欢喜
Fuyao legendája (2018–2018)
Legend of Fuyao · 扶摇 / Fu Yao Huang Hou
Nan Fang You Qiao Mu (2018–2018)
Only Side by Side with You · 南方有乔木
Hao xian sheng (2016–2016)
To Be A Better Man · 好先生
A Journey To Love · 一念关山