China Wit Media

Chen Xiang Chong Hua (2022–)
Immortal Samsara: Part 2 / Agarwood Like Crumbs / Agarwood Like Chips · 沉香重华
Bie Yun Jian (2020–2020)
Royal Nirvana Special · 别云间
Ni Hao (2020–2020)
My Catmate · Miao Shi You / 你好喵室友
He Li Hua Ting (2019–2020)
Royal Nirvana · 鹤唳华亭
Shao Nian De Ni (2019)
Better Days / The Youthful You / The Youthful You Who Was So Beautiful · 少年的你 / 少年的你, 如此美丽 , 更好的明天 / Geng Hao De Ming Tian
Xian Yi Ren X De Xian Shen (2017)
The Devotion Of Suspect X · 嫌疑人X的献身