Portraits 7765

Fengyi Zhang

Képek 5

Szűrés

Szerepei 5

Wu Mei Niang chuan qi (2014–)
The Empress of China
Li Shimin
Chi bi 2: Juezhan tianxia (2009)
Red Cliff Part II · 赤壁2:決戰天下
Cao Cao
Vörös szikla (2008)
Red Cliff Part I · 赤壁 (Chi bi)
Cao Cao
A császár és a gyilkos (1998)
The Emperor and the Assassin · Jing Ke ci Qin Wang
Jing Ke
Isten veled, ágyasom! (1993)
Farewell My Concubine · 霸王別姬 (Bàwáng Bié Jī)
Duan Xiaolou